19. 9. 2023

Výsledky voleb do školské rady

V pondělí 18. 9. proběhly volby do školské rady pro období 2023 – 2026.
Z kandidátů navržených z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady při ZŠ Velešín na volební období 2023 – 2026 byly zvoleny:

  • Ing. Jana Poloková
  • Jana Bínová
  • Mgr. Kateřina Sklářová, DiS

Podrobné výsledky voleb jsou k nahlédnutí v kanceláři školy