Informace pro rodiče

Třídní schůzky a konzultace – od 17:00

1.18. 9. 2023třídní schůzka
2.6. 11. 2023třídní schůzka
informace pro vycházející žáky (od 16:30 v hudebně)
3.8. 1. 2024konzultace
4.22. 1. 2024informace pro vycházející žáky (od 16:30 v hudebně)
5.8. 4. 2024třídní schůzka
6.27. 5. 2024třídní schůzka
7.10. 6. 2024 schůzka rodičů budoucích prvňáčků
(od 16:00 v hudebně)

Další informace po domluvě s třídními učiteli nebo s vedením školy.

Informace můžete získat i pomocí komunikace přes školní informační systém Škola OnLine nebo mailem na jednotlivé učitele.