Informace pro rodiče

Třídní schůzky a konzultace – od 17:00

1.12. 9. 2022třídní schůzka
2.7. 11. 2022třídní schůzka
informace pro vycházející žáky (od 16:30 v hudebně)
3.9. 1. 2023konzultace
4.6. 2. 2023informace pro vycházející žáky (od 17:00 v hudebně)
5.17. 4. 2023třídní schůzka
6.22. 5. 2023konzultace
7.12. 6. 2022 schůzka rodičů budoucích prvňáčků
(od 16:00 v hudebně)

Další informace po domluvě s třídními učiteli nebo s vedením školy.

Informace můžete získat i pomocí komunikace přes školní informační systém Škola OnLine nebo mailem na jednotlivé učitele.