Projekt OP VK

ZŠ Velešín získala grant ve výši 2 248 030,46 Kč

Naší základní škole se podařilo uspět ve výběrovém řízení dotovaných projektů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu: „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů s důrazem na terénní výuku“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/02.0029

Tento projekt byl zahájen 1. 9. 2013 a předpokládané datum ukončení projektu je 31. 12. 2014.

Stručný obsah projektu

V době plné technických vynálezů a počítačů stále více dětí dává přednost pohodlnému posezení u televize, hraním počítačových her a rodinné výlety se omezují většinou na nejbližší okolí, v lepším případě za sportem. Rodinné rozpočty jsou v dnešní době poměrně napnuté a školy jen obtížně vymáhají finanční prostředky na exkurze, výlety. Děti tak ztrácejí zájem o přírodu, jsou v stále menším kontaktu s naturalistickým přírodním prostředím, jsou méně citlivé k ekologickým problémům a technické vymoženosti berou jako samozřejmost bez znalosti souvislostí, které vedly k jejich vzniku. Hlavním cílem projektu je u všech žáků školy zvýšit povědomí o jevech a procesech odehrávajících se v přírodě, žáci by měli osobně poznat různé krásy krajiny a základní principy ekologického chování. Těchto cílů bude dosaženo pomocí zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, volnočasových kurzů, odborných exkurzí, erudovaných přednášek či modernizací přírodopisné učebny.

Rozpočet projektu ve výši 2 248 030,46 Kč bude využit na následující aktivity:

  1. Žáci budou vyjíždět na výuku v terénu do přírodních destinací, technických subjektů a přírodovědných subjektů dle sestaveného harmonogramu pro jednotlivé ročníky v návaznosti na tematickou výuku (např. Technické muzeum v Praze, Zoo Praha, Botanická zahrada Praha, Moravský kras, Lipno – Koruny stromů, Jihočeské muzeum, planetárium a mnoho dalšího).
  2. Budou uskutečněny různé odborné výukové programy od odborných firem – opět hrazeno z projektových peněz.
  3. Nabyté vědomosti použijí žáci v rámci 3 projektových dnů
  4. Bude kompletně modernizována učebna přírodopisu.
  5. Na škole bude zřízen přírodovědný kroužek pro žáky.

Žáci budou mít jízdné, vstupné i kurzovné hrazeno z peněz projektu.