Školská rada

Zápis ze školské rady 12. 10. 2023

Školská rada 2023 – 2026

Členové rady jmenovaní zřizovatelem – městem Velešín

  • Mgr. Hana Císařová
  • Ing. Petr Skřivánek
  • Markéta Zieglerová, BBus.

Členové rady zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků

  • Ing. Jana Poloková
  • Jana Bínová
  • Mgr. Kateřina Sklářová, DiS

Členové rady zvoleni pedagogickými pracovníky ZŠ Velešín

  • Mgr. Lenka Havlíčková
  • Mgr. Zdeňka Kohoutová
  • Mgr. Zdeněk Vaclík 

Zápis ze školské rady 31. 8. 2023