1. stupeň

2. stupeň

Mgr. Petra Brabcová

třídní učitelka VIII. B, výchovná poradkyně pro volbu povolání

Učitelé bez třídnictví

Asistenti pedagoga

Správní zaměstnanci školy

Jan Řihout

školník

Marie Faltysová

uklízečka

Věra Kroneislová

uklízečka

Ivana Rouhová

uklízečka

Ladislava Smolková

uklízečka

Renata Třebínová

uklízečka