Přehled informačních systémů školy

Škola OnLine

Škola OnLine je informační systém, který spojuje žákovskou knížkou, třídní knihu, rozvrh hodin s jeho aktuálními změnami, osobním kalendářem, hodnocení žáků a komunikaci rodičů se školou včetně možnosti napsání omluvenky. Učitel má možnost do systému také vkládat konkrétní elektronické výukové materiály.
Vstup do systému obdrží všichni zákonní zástupci našich žáků (rodičovský přístup) a všichni žáci školy od třetí do deváté třídy.

Školní program (pokladna)

Online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole (ve formě zálohy) na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale i platby za pracovní sešity, učebnice, družinu, kroužky apod.). Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

Google Workspace

Skupinu aplikací Google Workspace využívá naše škola pro komunikaci (školní Gmail) online výuku (Meet, Učebna) a tvorbu a ukládání materiálů.
Každý žák i pedagog zde má vytvořen školní mail ve tvaru , který slouží i jako přihlašovací jméno do učeben a dalších aplikací.

Strava

Aplikace slouží k objednání nebo odhlášení stravy ve školní jídelně (číslo zařízení 3501).