GDPR

Kontaktní údaje pověřence

Mgr. Jiří Mulač
advokát
evid. č. ČAK 13716
Riegrova 2668/6c
370 01 České Budějovice
tel.: 386 102 656, mob. 723 123 383
fax: 386 102 659
e-mail: