ZŠ Velešín – OP JAK 2023 – 2025

Od 1.9.2023 – 31.8.2025 je naše škola realizátorem projektu číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0006449 s názvem „ZŠ Velešín – OP JAK 2023 – 2025“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.
Celková výše podpory činí 1 988 215,- Kč