12. 12. 2022
Společenská událost

Den otevřených dveří 3. 11. 2017

Oslava 50. výročí otevření nové základní školy ve Velešíně

V pátek 3. 11. 2017 slavila naše škola 50 let od chvíle, kdy se začalo ve Velešíně vyučovat v nových budovách školy. Od 9 h do 16 h byla škola otevřená pro všechny, kteří si chtěli současnou školu prohlédnout. Do 13.30 h mohli příchozí navštívit i různě zaměřené dílny na 1. i 2. stupni, poslechnout si vystoupení pěveckých sborů Koťata a Rolničky nebo se podívat na vystoupení deváťáků „Jedem, jedem“. V tělocvičně se konala utkání ve florbalu a basketbalu.

Z postřehů deváťáků:

V pátek se slavilo výročí školy, a tak jsme ji krásně vyzdobili. Skoro v každé třídě byl nějaký program. V jedné třídě byla např. chemie, v jiné historie, ve fyzice předváděl pan učitel pokusy s přístroji, v učebně angličtiny soutěžili žáci ve výslovnosti. V jedné třídě byl ukázka fotografií bývalých a současných žáků. U nás ve třídě byly vystaveny staré lavice a židle. V knihovně si návštěvníci prohlíželi kroniky. Byl to skvělý den a přišlo se sem podívat hodně lidí.
Eliška Opekarová

Já jsem se přihlásil na sportovní utkání v tělocvičně, kde jsme hráli turnaj ve florbalu a v basketbalu. Do tělocvičny sice proti ostatním dílnám moc lidí nepřišlo, ale mně se to moc líbilo.
František Pelderl

Přihlásil jsem se do přírodovědné dílny. Nejvíce mě zaujalo, když do třídy chodili lidé s malými dětmi a zkoušeli zkoumat pod mikroskopem a plnili úkoly, které jsme dělali i my.
Vojtěch Ondřich

Byl to super den, moc jsem si ho užil. Šel jsem na keramiku. Dělal jsem černokněžníka. My z 9. třídy jsme ho měli rychle hotového, protože jsme s hlínou už mockrát pracovali.
Lukáš Sager

Celý den jsem byl v tělocvičně a hrál turnaje. Hodně mě to bavilo a ve florbalu jsem dával góly s Nikolasem. Okolo sportovní plochy, kde se hrál turnaj, byly lavičky, které chránily lidi proti zásahu míčkem. Tento den jsem si užil.
Vít Vybíral

Moc se mi líbil matematický kroužek, protože jsme zde luštili různé hlavolamy. Naše třída se proměnila v „retro místnost“, která byla mezi návštěvníky velmi oblíbená. Byly tu vystaveny staré třídní fotky, staré učebnice a promítal se tu dokument o otevření školy v roce 1967. V kuchyňce děti připravovaly různé sladkosti. Zajímavá byla i chemie, kde probíhaly vzrušující pokusy. Bylo to velmi zajímavé a myslím si, že jsme si to všichni užili
Kristýna Bártová

Já jsem byla ve skupině, ve které jsem vyráběla z keramické hlíny černokněžníka. Práce mi trvala dvě hodiny a pak jsem se šla s kamarádkou kouknout, jak to probíhá v ostatních skupinách. Byly jsme se podívat v kuchyňce, tělocvičně a chemii. Den otevřených dveří se mi moc líbil.
Zuzana Krupicová

V učebně německého jazyka byly vystaveny fotografie tříd a na tabuli se promítaly vzpomínkové fotky. Já jsem si vybrala práci v keramické dílně s p. Bickovou, sestra Monika byla v matematické a fyzikální dílně s p. Novotným a p. Baronovou.
Jana Píchová

S naší třídou jsme hráli představení „Jedem, jedem“ sestavené z písňových textů J. Vodňanského a P. Skoumala. Přišli se na nás podívat děti ze školky, maminky s dětmi a starší lidé. Představení se nám povedlo a lidem se prý taky moc líbilo.
Zuzana Tomková

Starší lidé mi říkali, že si pamatují, jak u hlavního pavilonu stálo letadlo a že celkový vzhled školy nebyl tak krásný, jako je teď. Všichni lidé, kteří přišli, a že jich bylo dost, povídali, že je tato škola krásná.
Natálie Langweilová