Přijímací zkoušky na střední školy

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách
školní rok 2023/2024

Nové pokyny k přijímacím zkouškám platné od 1.1. 2024

Schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní Mgr. Petrou Brabcovou – 22.1.2024 v 16:30