22. 2. 2023
Ze života školy

Masopust 2023

Po vynucených přestávkách způsobených v minulých letech protiepidemiologickými opatřeními
proběhl letošní školní Masopust v úterý 21. února v podobném rozsahu jako v letech před covidem.
Ráno se ve vyzdobené tělocvičně sešly všechny děti z prvního stupně převlečené do roztodivných masek.
K vidění byli princezny i víly, Harry Potter s Hermionou, farmář i straktorem převážející živou krávu, sportovci, indiáni, Obelix , Charlie Chaplin a mnoho dalších.
Po úvodní písničce požádal rychtář ředitele školy o povolení koledy a deváťáci mohli poprvé veřejně zatancovat nacvičenou růžičkovou koledu.

Po tomto oficiálním zahájení nastala přehlídka masek a jejich hodnocení po ročnících. Začínali páťáci a všichni přihlížející vytvořili odbornou porotu. Každý mohl barevným lístečkem hlasovat pro masku, která se mu nejvíce líbila. Všechny masky, i ty které neskončily na stupních vítězů, byly odměněny výborným koblížkem. Těch jsme díky štědrému sponzorovi měli dostatek nejen pro děti v tělocvičně, ale i pro žáky druhého stupně, kteří se masopustu přímo neúčastnili.

Po přehlídce a hodnocení všech ročníků, připravili deváťáci rej masek s diskotékou, kterou si všichni užili. Následovalo ještě závěrečné zatančení růžičkové koledy, kterým program v tělocvičně končil.

Po přestávce na svačinu jsme se sešli na školním dvoře, kde jsme si opět zazpívali a pomalu jsme se průvodem vydali na nádvoří mateřské školy, kde jsme byli již netrpělivě očekáváni. Malí školkáčci si s námi zazpívali nejen Růžičku, ale i další písničky. Po krátkém pohoštění jsme se vydali přes autobusové nádraží k radnici.

Rychtář si opět vyžádal povolení koledy, tentokrát od starosty města Petra Vágnera, a už se zase tančilo a zpívalo. Průvod koledníků a masek prošel náměstím až ke kostelu, kde koledníkům udělil požehnání velešínský pan farář P. Rafaela Kaca.

Po celou cestu jsme rozdávali naše výborné koblížky všem přihlížejícím divákům. Zpátky jsme se vraceli druhou stranou náměstí a po několika zastávkách jsme se vrátil všichni na školní dvůr. Zde naposledy zazněla Růžička a koledníci naposledy zatančili. Celý masopust skončil symbolickým pochováním basy za doprovodu písničky Jemine domine.

Letošní Masopust se opravdu vydařil díky krásnému počasí, výborným masopustním koblížkům, obětavosti a nápaditosti všech masek z řad dětí i učitelů, přípravě tanečníků i všech ostatních pomocníků a zúčastněných.
S bezpečným průchodem našeho početného průvodu v ulicích města nám pomáhala spojená hlídka velešínské městské policie a hasičů.
Velké díky také patří našim bývalým žačkám – sestrám Janě, Elišce a Barče Filausovým – které naši koledu tradičně hudebně doprovází.