30. 6. 2023

Krásné prázdniny

přejeme všem zaměstnancům školy, žákům i zákonným zástupcům.
Nový školní rok začíná v pondělí 4. září.