5. 9. 2023

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
po třech letech opět končí funkční období školské rady při naší základní škole. Proto je potřeba provést volby nové.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Naše školská rada má devět členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Volby se uskuteční v pondělí 18. září 2023 v průběhu naplánovaných třídních schůzek.

Prosíme rodiče, kteří se chtějí podílet na práci školské rady, aby se přihlásili prostřednictvím odpovědního lístku (v příloze) nejpozději do pátku 15. září do 12:00 h.
Děkujeme za Vaši ochotu spolupracovat na rozkvětu naší školy a těšíme se na spolupráci.

Vedení ZŠ Velešín

Kandidáti navržení z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady při ZŠ Velešín na volební období 2023 – 2026

Poř.Příjmení a jménoZaměstnáníVěkBydliště
1Jana Bínováúčetní42Mojné
2Martin Brtmechanik45Velešín
3Ing. Jana Polokovájednatel společnosti44Skřidla
4Ing. Lenka Němickáadministrativní pracovnice45Velešín
5Mgr. Kateřina Sklářová, DiSsociální pracovnice43Velešín
6 Ing. arch. David Urbánekprojektant37Velešín

Hlasovací lístek pro rodiče