30. 10. 2023

Třídní schůzky

V pondělí 6. listopadu 2023 proběhnou ve všech třídách třídní schůzky.
Jedním z bodů bude i volba třídních důvěrníků.

Od 16:30 proběhne v hudebně schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní pro volbu povolání Mgr. Petrou Brabcovou.