18. 12. 2023

Předvánoční vyučování

V pátek 22. prosince budou žáci prvního stupně končit po 4. vyučovací hodině (v 11:40).
Žáci druhého stupně budou končit po 5. vyučovací hodině (v 12:35).
Konkrétní rozvrh a změny najdete v informačním systému Škola OnLine.