16. 1. 2023

Placení školní družiny

Školní družina se bude platit ve čtvrtek 26. ledna a v pátek 27. ledna.
Za měsíc leden až červen se bude vybírat 900,- Kč (1 měsíc 150,-Kč)
Pokud vaše dítě dochází pouze ráno a není dojíždějící bude platit 600,- Kč (1 měsíc 100,- Kč)

K placení přes účet 657703544/0600 použijte variabilní symbol + jméno a příjmení dítěte.
Hotově se vybírá od 14:00 do 16:00 oba uvedené dny v kanceláři u nových družin u paní vychovatelky Neubauerové.