20. 6. 2023

Organizace konce školního roku

20. 6.   Setkání dětí, které reprezentovaly školu, se starostou města 10:30 obřadní síň

21. 6.   Branný den
Začátek v 8:00 ve třídách, poplach, shromáždění na seřadišti,
rozdělení do skupin po ročnících, konec v 13:30

26. 6.  
I. stupeň podle rozvrhu
II. stupeň – výuka v tematických blocích (5hodin)
27. 6.

I. stupeň – projekt Mraveniště (4 hodiny)
II. stupeň –
třídnické práce (5hodin)

27. – 29. 6.
I. stupeň – 4. hodiny
II. stupeň – 5 hodin
třídnické práce, kontrola a výměna učebnic

29. 6.   Besídky žáků 9. tříd dopoledne pro školu 6. – 8. r, večer (18:00) pro rodiče

30. 6. – ukončení školního roku, vysvědčení (jedna hodina)
v 9:00 – slavnostní předání vysvědčení žákům devátých tříd v kině