8. 11. 2023

Turnaj v basketbalu Kaplice

8. – 9. r.