Exkurze Velká Británie

Aktualizace 10. 10.. 2022
 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
přestože se jednalo o historicky první akci tohoto druhu na ZŠ, tak se vše podařilo zvládnout velmi dobře a doufám, že si všichni z Londýna a jeho okolí odnáší hezké zážitky. Chtěl bych tedy tímto všem poděkovat za spolupráci. 
 
Během výletu mnoho z nás pořídilo celou řadu fotografií. Pokud někdo máte nějakou fotku, která by za to stála, pošlete mi ji prosím na email. Naopak ze své strany nabízím k dispozici fotografie, které mám k dispozici. Pokud máte zájem přineste si během října prázdný flash disk. 
 
Hezký zbytek dne. Za realizační tým Jiří Švehla.
 
P.S. Postrádají se jedny černé boty (chlapecké) a naopak v autobusu zůstal jeden skládací deštník, který je k vyzvednutí ve sborovně školy.
 
 
Aktualizace 29. 9. 2022
 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
je znám přesný termín odjezdu - v pondělí 3.10. ve 12:30 u kina Velešín. Všem žákům a zákonným zástupcům jsem zaslal obsáhlejší shrnutí na SkoluOnline a rovněž v tomto týdnu znovu ve škole zopakujeme dětem všechny klíčové informace. 
 
V níže nahraných souborech je také nově aktualizován soubor ,,Pokyny pro účastníky''.
 
Pokud máte jakýkoliv dotaz, samozřejmě pište. S pozdravem Jiří Švehla.

Aktualizace 30.8.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

protože se blíží termín odjezdu do Velké Británie, připomínám několik klíčových informací s jednou (pozitivní) změnou.

 • k datu 30.8. nejsou žádná omezení z hlediska cestování ve vztahu k nemoci covid-19 jak v Británii, tak v tranzitních zemích (Německo, Belgie, Francie). Samozřejmě ale není možné zaručit, zda v průběhu září nedojde ke změně.
 • všichni účastníci musí mít platný cestovní pas, finance na vstupné (aktualizovaný ceník z letošní sezóny bude k dispozici v nejbližších dnech) a prohlášení o zdravotní způsobilosti.
 • v nejbližších dnech dáme k dispozici i seznam doporučeného vybavení.
 • dne 12.9. je ve škole konzultační odpoledne, které můžete využít pro případné dotazy.

Protože pro účast některých žáků bylo klíčové omezení z hlediska covidu, které (snad) pominulo, bude na začátku září otevřena možnost se dodatečně přihlásit. Je nutné ale akceptovat riziko stornopoplatku v případě, že by opět došlo k zavedení nějakých omezení.

Hezký den všem. S pozdravem Jiří Švehla

 
 
AKTUALIZACE 22. 6..2022
 

Vážení rodiče, milí žáci,

připomínáme termín druhé a poslední zálohy – do 24.6.2022 – částka 6490 Kč, platba proběhne fakturou ze školního účtu Vašich dětí.

V minulém příspěvku na webu školy chyběl správný měsíc zájezdu, tímto tedy napravujeme – 3.-8.10.2022.

Znovu připomínám, že fyzicky účastnit se může pouze žák, který v den nástupu splňuje níže uvedené podmínky a je na Vaší zodpovědnosti toto zajistit.

 1. má u sebe platný cestovní pas na celou dobu akce
 2. má finanční prostředky na zaplacení vstupů (cca 90 liber)
 3. je bezinfekční a zdravotně způsobilý akci zvládnout
 4. splňuje podmínky pro vstup do Velké Británie a tranzitních zemí – Německo, Francie, Belgie (bez nutnosti dělat test)

Dle vyjádření cestovní kanceláře a Velvyslanectví ČR v Paříži jsou pro nás k dnešnímu dni limitující tyto podmínky:

 1. děti do 12 let se nemusí ničím prokazovat
 2. děti 12 a více let musí mít dokončené základní očkování, posilovací dávka u osob 12-17 let není nutná.
 3. Děti 12+, které nejsou očkované, musí prokázat, že maximálně 180 dnů před 8.10.2022 prodělaly onemocnění Covid-19

Prokázat je možné se jak v papírové, tak i digitální podobě. Formulář musí být v anglickém jazyce a měl by obsahovat funkční QR kód.

Informace ke covidu berte prosím orientačně, na začátku září budeme situaci znovu ověřovat, aby byl prostor pro reakci na případné změny.

               V době letní dovolené můžete pro své dotazy využít referentku cestovní kanceláře Mgr. Evu Zapletalovou (referentka3@skolnizajezdy.cz). Při komunikaci pak prosím uvádějte vždy ZŠ Velešín, číslo zájezdu 2201037 a jméno syna/dcery.

               Všem přejeme hezké léto. Za organizační tým Mgr. Jiří Švehla

 
AKTUALIZACE 2. 6. 2022
 
Vážení rodiče, milý žáci,
 
Jedeme! Podařilo se dát dohromady skupinu žáků, byť trošku komornější. Definitivní termín 3.-8. 2022.
 
Všichni účastníci by v tuto chvíli měli mít v rukou informační list ohledně placení (osobně nebo SkolaOnline). Vše bude přes fakturu do školy. Pro jistotu připomínám:
 
Do 6.6.2022 - částka 2000 Kč na školním účtu
Do 24.6. 2022 - částka 6490 Kč Kč na školním účtu
 
Dále je potřeba si zařídit platný cestovní pas a stále platí podmínka ohledně platného evropského Covid pasu. 
 
V případě dotazu pište. Hezký den. Jiří Švehla. 
 
 
AKTUALIZACE 20.4.2022
 
Vážení rodiče, milí žáci, 
 
bohužel do uzávěrky dorazil menší počet přihlášek, než by byl potřeba pro realizaci zájezdu v zamýšleném formátu. Po jednání v cestovní kanceláří jsme se rozhodli počkat s podpisem smlouvy ještě do konce května, zda nedojde ke změně pravidel pro cestování ohledně covidu. Možná se podaří počet žáků doplnit, v úvaze je také výjezd v nižším počtu či odložení akce na jaro příštího roku. Veškeré finance na školních účtech dětí tam samozřejmě zůstávají a po případném podpisu smlouvy s CK dojde k aktualizaci platebního kalendáře.
 
V případě jakýchkoliv dotazů pište. S pozdravem Jiří Švehla.
 •  
 •  
 
 
AKTUALIZACE 29.3.
 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
mezi níže uvedenými soubory je nově nahraná přihláška k exkurzi a prezentace od paní delegátky ze včerejšího setkání. Vyplněnou přihlášku je nutné odevzdat do 15.4.2022.
 
V případě dotazů pište. Mgr. Jiří Švehla.
 
 •  
 •  
 

AKTUALIZACE 24.3.

 
Vážení rodiče, milÍ žáci,
 
z předběžné ankety vyplynulo, že by o akci byl zájem. Momentálně řešíme s cestovní kanceláří konkrétní podmínky cesty, zejména ve vztahu k pravidlům týkajících se covidových opatření. Před několika dny totiž došlo k určitým změnám v cestování, z nichž nejzásadněji nás ovlivňuje požadavek Francie na negativní PCR test při vstupu na jejich území (více viz Aktuální informace k cestování...). 
 
Na 28.3. (start 16:30) jsme dohodli informační schůzku s delegátkou z cestovní kanceláře, které proběhne online (podobně jako dříve třídní schůzky). Pro tento účel bude vytvořena speciální místnost, kam se půjde přihlásit přes účty žáků. Schůzka je otevřená všem, kteří o ní mají zájem. Po ní bychom dali k dispozici závazné přihlášky a od jejich počtu by se odvíjel další postup.
 
Hezký zbytek dne. S pozdravem Jiří Švehla.
 •  
 •  
 
Vážení rodiče, milí žáci,
v říjnu 2022 uvažujeme o pořádání exkurze do Velké Británie pro vybrané žáky 2. stupně, zejména pak z 8. a 9. ročníku. V tuto chvíli děláme pouze předběžný a oboustranně nezávazný průzkum, zda by o to byl zájem. Anketní lístek dostali všichni žáci z vybraných ročníků, kteří o něj projevili zájem. Rovněž je mezi níže nahranými soubory. Tato akce je koncipována jako poznávací a její předběžný program naleznete na webových stránkách školy v záložce Exkurze V. Británie. Celou akci pořádáme ve spolupráci s CK Školní zájezdy s.r.o.

Cena zájezdu je 8490 Kč a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování v Británii, služby průvodce, pojištění). V ceně není zahrnuto vstupné (viz přiložený dokument). Částku za vstup berte prosím orientačně. Cena zájezdu by byla splatná v několika splátkách v průběhu následujících měsíců.

V případě dostatečného zájmu bychom v nejbližší době uspořádali informační setkání s delegátkou z cestovní kanceláře a rozdali bychom závazné přihlášky.

Další informace naleznete na webových stránkách cestovní kanceláře www.skolnizajezdy.cz , případně můžete psát i na email jiri.svehla@zsvelesin.cz nebo jitka.fikejsova@zsvelesin.

Hezký zbytek dne. 

Mgr. Jiří Švehla a Mgr. Jitka Fikejsová. 

Přílohy: