Zaměstnanci školy

Vedení školy

Mgr. Luděk Kopřiva
ludek.kopriva@zsvelesin.cz
ředitel školy hl. pavilon, 2. patro
Mgr. Zdeněk Vaclík
zdenek.vaclik@zsvelesin.cz
zástupce ředitele školy hl. pavilon, 2. patro

Třídní učitelé a umístění tříd

Mgr. Anita Stašková
anita.staskova@zsvelesin.cz
třídní I. A pavilon I. stupně přízemí
Mgr. Ivana Táchová
ivana.tachova@zsvelesin.cz
třídní I. B pavilon I. stupně přízemí
Mgr. Věra Kyselová
vera.kyselova@zsvelesin.cz
třídní II. A hl. pavilon, 3. patro
Mgr. Iva Olšanová
iva.olsanova@zsvelesin.cz
třídní II. B hl. pavilon, 3. patro
Mgr. Jiřina Zegermacherová
jirina.zegermacherova@zsvelesin.cz
třídní II. C hl. pavilon, 3. patro
Mgr. Jana Matuchová
jana.matuchova@zsvelesin.cz
třídní III. A pavilon I. stupně 1. patro
Mgr. Libuše Rynešová
libuse.rynesova@zsvelesin.cz
třídní III. B
metodik prevence 
rizikového chování
pavilon I. stupně 2. patro
Dana Weiglová
dana.weiglova@zsvelesin.cz
třídní III. C pavilon I. stupně přízemí
Mgr. Barbora Jančářová
barca.jancarova@zsvelesin.cz
třídní IV. A pavilon I. stupně 1. patro
Mgr. Pavlína Tomsová
pavlina.tomsova@zsvelesin.cz
třídní IV. B pavilon I. stupně 1. patro
Mgr. Lenka Nosková
lenka.noskova@zsvelesin.cz
třídní IV. C pavilon I. stupně 2. patro
Lenka Havlíčková
lenka.havlickova@zsvelesin.cz
třídní V. A pavilon I. stupně 2. patro
Mgr. Petra Kittnerová
petra.kitnerova@zsvelesin.cz
třídní V. B hl. pavilon, 1. patro
Mgr. Helena Rubešová
helena.rubesova@zsvelesin.cz
třídní V. C hl. pavilon, 1. patro
Mgr. Kamila Stehlíková
kamila.stehlikova@zsvelesin.cz
třídní VI. A pavilon II. stupně 1. patro
Mgr. Vendulka Jančářová
vendulka.jancarova@zsvelesin.cz
třídní VI. B pavilon II. stupně
1. patro
Mgr. Eva Bicková
eva.bickova@zsvelesin.cz
třídní VI. C pavilon II. stupně 1. patro
Mgr. Lenka Moravcová
lenka.moravcova@zsvelesin.cz
třídní VII. A pavilon II. stupně
1. patro
Mgr. Petra Brabcová
petra.brabcova@zsvelesin.cz
třídní VII. B
poradce pro volbu povolání
pavilon II. stupně 1. patro
Mgr. Jana Pilátová
jana.pilatova@zsvelesin.cz
třídní VIII. A pavilon II. stupně
1. patro
Mgr. Petr Tkaný
petr.tkany@zsvelesin.cz
třídní VIII. B pavilon II. stupně
1. patro
Mgr. Lubomír Novotný
lubomir.novotny@zsvelesin.cz
třídní IX. A pavilon II. stupně
přízemí
Mgr. Jiří Švehla
jiri.svehla@zsvelesin.cz
třídní IX. B pavilon II. stupně
přízemí
 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Eva Codlová
eva.codlova@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 1. patro
Mgr. Jitka Fikejsová
jitka.fikejsova@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 
1. patro
Bc. Michal Břinek
michal.brinek@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 
1. patro
Mgr. Silvie Kučerová
silvie.kucerova@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 
1. patro
Mgr. Jiří Meisl
jiri.meisl@zsvelesin.cz
  pavilon II. stupně 
2. patro
Mgr. Radka Pfefrlová
radka.pfefrlova@zsvelesin.cz
výchovný poradce
konzultační hodiny
pondělí
14:00 –15:00
hl. pavilon, 2. patro
Mgr. Marek Sedláček
merek.sedlacek@zsvelesin.cz
  tělocvična
     
 

Vychovatelky

Pavlína Neubauerová
pavlina.neubauerova@zsvelesin.cz
vedoucí vychovatelka hl. pavilon 1. patro
Eva Hadová
eva.hadova@zsvelesin.cz
vychovatelka
asistent pedagoga
pavilon I. stupně
přízemí
Petra Homolková
petra.homolkova@zsvelesin.cz
vychovatelka
asistent pedagoga
pavilon I. stupně
2. patro
Mgr. Jana Moravcová
jana.moravcova@zsvelesin.cz
vychovatelka
asistent pedagoga
hl. pavilon 1. patro
Kateřina Sládková
katerina.sladkova@zsvelesin.cz
vychovatelka
asistent pedagoga
pavilon I. stupně
1. patro
 
 
 
Asistenti pedagoga
Bc. Kateřina Juhaňáková
katka.juhanakova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon I. stupně 
2. patro 
Iveta Kovářová
iveta.kovarova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro
Ing. Ivana Hartlová
ivana.hartlova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro
Tereza Kindlová
tereza.kindlova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon I. stupně 
1. patro 
Markéta Mikešová
marketa.mikesova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro
Miroslava Písková 
miroslava.piskova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilonI. stupně
přízemí
Iveta Radová
iveta.radova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon I. stupně
1. patro
Marie Zachariášová
marie.zachariasova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro
Iryna Leliakova
iryna.leliakova@zsvelesin.cz
asistent pedagoga pavilon II. stupně 
1. patro

 

Správní zaměstnanci školy

Růžena Hrdá
ruzena.hrda@zsvelesin.cz
zástupce ředitele
pro ekonomiku a personalistiku
hl. pavilon 2. patro vlevo
Jan Řihout školník hlavní pavilon přízemí
Uklízečky   hlavní pavilon přízemí
Marie Faltysová  
Věra Kroneislová

Ivana Rouhová

Jaroslava Semerádová
Ladislava Smolková
Renata Třebínová  
 

Školní jídelna:

Pera Bartošová
petra.bartosova@zsvelesin.cz
vedoucí ŠJ hl. pavilon 1. patro
Eliška Hendrychová vedoucí kuchařka  
Lenka Němečková kuchařka  
Libuše Mražiková pomocná kuchařka