Název projektu: Modernizace učeben pro zkvalitnění výuky ZŠ Velešín

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03284

Termín realizace projektu: 1. 4. 2014 – 30. 6. 2015

Rozpočet projektu: 1,42 mil. Kč

Popis projektu:

Cílem projektu bylo zlepšit podmínky vzdělávání a kvality výuky na ZŠ Velešín.
V rámci projektu došlo k modernizaci prostorů pro vzdělávání žáků na ZŠ Velešín, a to:
- 2 třídy na 1. stupni - modernizace nábytku,
- 1 třída na 2. stupni - modernizace nábytku,
- počítačová učebna - modernizace IT vybavení, modernizace nábytku,
- učebna výtvarné výchovy - kreslírna - modernizace nábytku,
- učebna výtvarné výchovy - keramika - modernizace nábytku.

Díky tomuto projektu došlo ke zkvalitnění vybavení pro výuku na ZŠ Velešín, což vede ke zkvalitnění procesu vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti školy a k zatraktivnění regionu pro nové, potenciální žáky ZŠ Velešín.

Projekt proběhl v souladu se zaměřením ROP NUTS II Jihozápad, neboť díky zrealizovaným aktivitám došlo ke zkvalitnění výuky na ZŠ Velešín, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobého udržitelného zvyšování kvality života obyvatel.