Školní program

Vážení rodiče,

od nového školního roku bychom rádi zase posunuli naše žáky a rodiče o stupínek výš v nastupujícím trendu digitálních technologií. Navíc jsme nuceni plnit podmínky, které nám ukládá Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb. Abychom tohoto cíle mohli dosáhnout, poprosili bychom vás o součinnost dle uvedených bodů - viz. níže.
  • Online program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).
  • Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.
  • Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
  • Žáci nenosí hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.
  • Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá výše zmiňovaný zákon týkající se evidence uvedených plateb.