Třídní schůzky

07.11.2022 17:00

7. listopadu os 17:00 proběhnou třídní schůzky.

V 16:30 bude v hudebně schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní pro volbu povolání.